Goffredo Petrassi

Autores/as

  • E. Ropioni

Palabras clave:

música contemporánea italiana, compositores italianos s. XX, nacionalismo musical, música orquestal, crítica musical, análisis musical, ópera italiana s. XX, dodecafonismo