Ildebrando Pizzetti

Autores/as

  • Ettore Rognoni

Palabras clave:

teoría de la composición, compositores italianos s. XIX-XX, Camerata Florentina, música y poesía, música y texto, teoría de la música, ejemplos musicales, análisis musical, ópera italiana s. XX